AKCE


2017
Letošní činnost je zaměřena na námět „Kniha a já“ a má přimět zájem dětí o četbu a tím rozšiřovat jejich vzdělání.

14.1. – 15.1.2017
TJ Sokol Plzeňská – výzdoba sálu nástěnnými obrazy na látce na námět „Pohádkové bytosti“. Účast všech dětí.

18.1.2017
Návštěva výtvarného ateliéru Koko Barrandov. Textilní tvorba 15 dětí.

28.1.2017
Účast na výtvarné soutěži „Pražské Jezulátko“ Karmelitská ulice Praha 1. 23 dětí, 6 cen. Malba, kresba a grafika. Předání cen se konalo v chrámu Pražské Jezulátko.

28.2.2017
Soutěž „Chráníme zvířata“ Haurův Dvůr Králové, grafické zpracování zvířat, které mají děti doma, návštěva Zoo, přírodopisné knihy.

28.2.2017
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice – Lidická galerie, účast 18 dětí, čestné uznání.

1.3.2017
Výstava grafiky – barevné linoryty – zvířata – Ústav dědičných metabolických poruch – Všeobecná fakultní nemocnice Ke Karlovu 2, Praha 2 – výzdoba čekárny dětí

3.3.2017
Pracovní Masopust v Ateliéru Hruška, Praha 5, Janáčkovo nábřeží 47. Výstava masek v ateliéru, hostina, soutěž kresby o ceny.

19.3.2017
Zahájení výstavy v TJ Sokol Plzeňská 27 „Loutky z pohádek“. Návštěva představení loutkového divadla – 17 členů kroužku.

21.4.2017
Morena – tradiční dětská slavnost na ostrově spojená s kulturním programem, dárky, hostina, výstava, 40 účastníků.

27.5.2017
Plenér „Hostivické rybníky“ malba a kresba v přírodě. Příprava na výstavu, 12 účastníků.

2.10. – 16.11.2017
Výstava na Magistrátu hl.m. Prahy Jungmannova ulice. „Kniha a já“ – Pohádkové bytosti – kolektiv kroužku.

2.10.2017
Vernisáž výstavy dětí a dospělých v hostivickém zámku „Hostivické rybníky“, 25 členů.

14.10.2017
Ǔčast na Sochařském symposiu v Rehabilitační nemocnici Beroun spojené s malířskou tvorbou a výstavou v přírodě. 25 členů.

17.10.2017
Vernisáž výstavy „Malujeme pro Afriku“ v ambitech u Pany Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí – 22 prací, 7 cen, 14 diplomů.

27.10.2017
Instalace dětské výstavy „Zvířata“ – temperové obrazy – nemocnice ke Karlovu. Účast 15 dětí.

31.10.2017
Námět výtvarné hry „Podzimní strašidla“ v Ateliéru Koko a výstava Tomáše King, Barrandov Praha 5 Lumierů. Účast 12 dětí.

9.11.2017
Kavárna Kafíčko Praha 5 Malátova 4. Výstava člena kroužku Hruška – obrazy, akvarely z cyklu výstav „Různé výtvarné techniky“.

17.11.2017
Keramický večer – tvorba figurálních drobných plastik. 14 účastníků.

24.11. – 2.1.2017
Betlémská kaple – Účast na vánoční výstavě „Betlémy“. Účast 16 dětí.

1.12.2017
Komunitní centrum Kampa – výstava malovaných pláten a obrazů – 30 účastníků – dárky, kulturní program, který si děti vytvoří, hudba, přednes, gymnastika, hostina.

4.12.2017
Městská knihovna Praha 5, Náměstí 14 října. Výstava „Kniha a já“ – keramická figurální tvorba
+ ilustrace ke knihám, které právě čtou. 25 členů kroužku.

———————————————————————————

2016
9. 1 – 30.1.2016  Výstava v Sokole – Šibřinky 2016, výstava obrazů

10.1. 2016 Ples v Sokole – vyzdobení prostor

23.1.2016 Výstava Karlov nemocnice

6.2.2016 účast na masopustu v Hlubočepích

25.2.2016 Výstava v Malé dětské galerii na Janáčkově nábřeží inspirované zadaným tématem

23.4.-24.4.2016 Plenér v Gardenparku, Jeneč u Prahy

27.4. 2016 Morena spojená s výstavou a kulturním programem

31.5. 2016 účast na celostátní výtvarné soutěži Lidice – získali jsme dvě ocenění

16.6. 2016 účast na celostátní výtvarné soutěži a výstavě o Karlu IV.v Národním Pedag. Muzeu J.A. Komenského

25.7. 2016 Malba v přírodě – plenér , účast na sympóziu v Berouně

11.10. 2016 účast na výtvarné soutěži – Malujeme pro Afriku

3.10. – 1.12. 2016 Výstava na Magistrátě Hl. m. Prahy, Jungmannova ulice.

23.11. 2016 Betlémská kaple – výstava keramického a látkového betlému

25.11. 2016 Komunitní centrum Kampa – výstava betlému, výzdoba sálu

28.11. 2016 Výstava v Městské knihovně P5

1.12. 2016 Akce na novém hřišti na Hořejším nábřeží

13.12. 2016 Výstava v Galerii na Barrandově

pod vedením ak.mal. Heleny Slavíkové-Hruškové

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich