AKCE


2019

Předávání cen, Praha 5

12.-13.1. 2019 TJ Sokol, Plzeňská ulice – jsme vyzdobili dětskými 16 malbami na plátnech taneční sál (tělocvičnu) s výjevy
smíchovským námětů architektury a parků.

22.1. účast na vyhlášení cen mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2018 – 1.cena

26.1. malba dětské čekárny, Nemocnice na Karlově

26.1. účast na zakončení dětské výtvarné soutěže „Pražské Jezulátko“, děti získaly 9. ocenění

6.2. Výstava „Květiny“ v prostorách Městského úřadu, Hostivice

15.2. Výstava loutek „Ze Smíchova až na konec světa“, TJ Sokol, Plzeňská
Na zahájení této výstavy loutek, se odehrálo loutkové představení. Děti si loutky půjčovaly a hrály si s nimi.
Akce se zúčastnilo cca 30 dětí s rodiči a příbuznými. Výstava byla ponechána v prostorech Sokola celý rok a sklidila velké pozitivní ohlasy.

17.2. účast na Masopustu v Hlubočepech – masky, oděvy

1.3.- 15.4. Téma „Jak si představuji svůj svět“, tvorba trojrozměrných zeměkoulí a jejich dekorace. Technologie s několika fázemi, příprava na výstavu.
Výroba kašírovaných trojrozměrných objektů zeměkoulí sloužila jako hlavní výzdoba na výstavě v Galerii na Barrandově.

15.3.- 30.4. téma Indiáni, inspirováno smíchovským cestovatelem, Alberto Vojtěchem Fričem. Tvorba keramických masek. Děti tvořily masky glazované keramické, kašírované i látkové, dále pak sádrové odlitky vlastního obličeje. Inspirací byly převážně masky z Náprstkova muzea. Děti studovaly život A. V. Friče, jak cestoval se svým indiánem po světě, malovaly jejich portréty.

1.4. – 15.5. tvorba keramické mapy světa a figurek obyvatel jednotlivých světadílů
Veškeré vytvořené keramické i papírové mapy i figury byly vystaveny na výstavě v Galerii Barrandov a v Městské knihovně Prahy 5

13.4. druhé malování prostor v Nemocnici na Karlově na žádost personálu

24.4. tradiční vynášení Morény – připravená loutka je vynášena z ateliéru v průvodu dětí, hudební vystoupení (housle) a taneční vystoupení. Akce se účastní také rodiče dětí a kolemjdoucí.

15.5. – 3.6. „Hanzelka a Zikmund a jejich cesty do světa“ – výtvarné ztvárnění automobilu Tatra a míst, která cestovatelé navštívili

18.5. Kutná Hora – malování v plenéru a tvorba smaltovaných předmětů

4.6. – 26.6. Výstava v Galerii Barrandov „ Ze Smíchova až na konec světa“. Prezentace maleb, zeměkoulí, masek, keramické mapy s figurkami, zpodobení automobilu Tatra, Walter a další tvorby během půlroční práce v kroužku Hruška i v plenéru po Smíchově.

Červenec, srpen volná tvorba dětí a mládeže na prázdninových cestách. Hledání a zachycování námětů a dojmů do skicáku pro pozdější důkladnější zpracování v ateliéru. Děti vytvořily spousty kreseb z prázdnin, které byly použity v různých výstavách.

Začátek října 2019 – výzdoba loutkového divadla TJ Sokol, Plzeňská, k zahájení sezóny

15.9. – 30.9. „Kam jsem docestoval/a ze Smíchova“ – prázdninový skicák jako zdroj námětů
Skicy sloužily jako příprava pro malbu a grafiku.

1.10.-15.10. „Kam jezdí vlaky ze Smíchova“ – identifikace destinací, výtvarné ztvárnění měst v Čechách nebo v zahraničí. Inspirací byly například staré fotografie Smíchova. Děti zjišťovaly kam vlaky jezdí a tvořily pomyslné mapy měst…

12.10. účast na vernisáži Sochařského sympozia v areálu Rehabilitační nemocnice Beroun. Volná tvorba v prostorách zahrady, inspirace vystavenými sochami, výstava prací v průběhu akce v areálu

15.10. – 15.11. Slavné osobnosti ze Smíchova, které se proslavily v zahraničí – tvorba portrétů na známky různými technikami (kresba, malba, linoryt, suchá jehla) a tvorba z keramiky
Děti navštívily muzeum poštovních známek a poté tvořily pomocí suché jehly svou osobní známku.

25.10.- 30.11.. Auta z Waltrovky, tramvaje z Tatry – malba a další techniky
Děti studovaly staré fotografie tras tramvají, které překreslovaly a poté malovaly současné tramvaje v plenéru.

10.11.- malba ordinace, Nemocnice na Karlově

2.pol. listopadu – účast na výstavě výtvarných škol v Portheimce

2.pol. listopadu – účast na dětské výtvarné soutěži „Pražské Jezulátko“

3.12.- 03.02. 2020 – Výstava „Ze Smíchova až na konec světa“ v pobočce Městské knihovny, Náměstí 14. října 83/15 Praha 5. Na výstavě je umístěná převážná část keramické tvorby během roku, ale také malby a grafiky v rámech. Také textilní výrobky např. indiánské koberečky.

12.12. Komunitní centrum Kampa – Děti namalovaly velké obrazy na plátně akrylovými barvami. Děti tvořily také keramické dárky pro vystupující hudebníky, básníky a zpěváky. Na této vánoční akci přišlo přes 35 dětí s rodinnými příslušníky. Akce se velmi povedla, i když hlavní organizátorka paní akad. mal. Helena Hrušková Slavíková nebyla kvůli nemoci přítomna.

———————————————————————————

2018

4.1.-20.1.2018
Výstava v Galerii Barrandov „Čím chci být, čím budu“

12.1. – 13.1.2018
TJ Sokol, Plzeňská ulice – vyzdobení prostor pro šibřinky a ples

od 25.1.2018
Výstava v nemocnici Karlov – „ Zátiší s květinami“

27.1.2018
účast na zakončení soutěže „Pražské Jezulátko“ a převzetí cen ( 7 cen, 1 hlavní )

28.2.2018
Mezinárodní dětská výstava „Lidice“ ocenění za výjimečné výtvory

20.4.2018
„Loučení se zimou, vítání jara“
Lidový zvyk vynášení Moreny a vítání jara, tradiční akce spojená s kulturním programem. Děti tvoří a vyzdobují v průběhu roku Morenu a 20.4. ji odnášejí průvodem k Vltavě, kde ji za zvuku houslí, zpěvu a tance hodí do proudu. Akce se účastní také rodiče, občané Prahy 5 i návštěvníci Prahy.

10.6.2018
Malování v plenéru, téma „Floristika“
Akce spojená s celodenním programem pro děti a jejich rodiče. Kompozice, malba – tempera,pastel

10/2018
„Památky Prahy 5“
Akce ke 100. výročí založení republiky
Kresby, malby, linoryty a keramiku budou děti připravovat v průběhu celého roku. Výstava proběhne v „Malé dětské galerii“, Janáčkovo nábřeží a přímo na nábřeží. Spojeno s oslavou a občerstvením

15.10.2018
Účast ve výtvarné soutěži „Malujeme pro Afriku“ s výstavou v ambitech kláštera Panny Marie Sněžné

11/2018
Betlémská kaple, účast na výstavě na téma „Lidové hrátky“

11/2018
Účast v soutěži „Pražské Jezulátko“

12/2018 – Komunitní centrum Kampa – výstava „Vánoce“.
Pro výzdobu centra připraví děti obrazy na plátně na téma Betlém, které pak zdobí Komunitní centrum celé Vánoce.

Kromě těchto akcí , Výtvarný spolek realizoval dalších 5 větších akcí s podporou MČ Prahy 5.

Výtvarný projekt zahrnovalo několik akcí – na téma Hudba
Cílem projektu bylo vést děti k výtvarnému vyjádření, inspirovanému hudbou. Zaměřili jsme se převážně na hudbu vážnou a na propojení hudby s výtvarným uměním a divadlem.

27.3.2018
Loutky – Hudebníci, účast na ukončení sezóny v loutkovém divadle TJ Sokol, Plzeňská
Výstava výtvarných prací a loutek, které děti vyrobily s tématem hudby Děti pomocí grafiky vytvořili pozvánky na tuto akci. Zhotovili přes třicet loutek, se kterými si průběžně hráli divadla. K tomu zhotovili kulisy a další malby na látky a plátna. Vše bylo vystaveno v loutkovém divadle i v sále. Tyto loutky putovali i na další výstavu do Městské knihovny na Praze 5.

17.5.2018
„Malá dětská galerie“, Janáčkovo nábřeží.
Zde proběhla výstava dětských prací „Hudba v mém životě“ , znázornění hudebních nástrojů, hudebníků. Vystoupili tři protagonisté hudby z Národního divadla a také děti, které se učí hrát na hudební nástroj. Malovali se i modelovali vystupující hudebníci. Příprava na akci – pozvánka – grafika, malba, linoryt, vyzdobení ateliéru atd.

5.6.-26.6.2018
Výstava v Galerii Barrandov „Hudba, kniha a já“
Příprava – Do května se děti věnovali malbě akrylovými barvami na velké formáty pláten a látek s hudebními tématy. Inspirací byl František Kupka, jehož výstava probíhala ve Valdštejnské jízdárně. Do výstavní galerie na Barrandově byli pozvány děti z kroužku i Prahy 5 , ale také děti z místní školy, jejich rodiče a další obyvatelé Barrandova.

1.10.-30.10.2018
Výstava – Mozartova hudba – kašírované masky.
Výstava masek v ateliéru na Barrandově. Zaměření na také na hudbu v divadle. Příprava – Během září a října děti vytvářeli masky, inspirované dobovými předlohami Mozartovi doby i volnou fantazií. Na akci byli pozváni děti, členové spolku, občané Barrandova, žáci školy a další hosté. Hudební doprovod proběhl i během akce.

3.12.2018-7.1.2019
Prosinec Výstava v knihovně MČ Praha 5 Hudba jako téma
Technika – enkaustika, grafika, keramika. Podoba vybraných hudebních skladatelů vážné hudby ( W.A.Mozart, A.Dvořák, B.Smetana ), oblíbených interpretů, vánočních námětů. Rozdělení podle témat do vitrin.
Obohacení kulturní nabídky čtenářů, návštěvníků knihovny

———————————————————————————

2017
Letošní činnost je zaměřena na námět „Kniha a já“ a má přimět zájem dětí o četbu a tím rozšiřovat jejich vzdělání.

14.1. – 15.1.2017
TJ Sokol Plzeňská – výzdoba sálu nástěnnými obrazy na látce na námět „Pohádkové bytosti“. Účast všech dětí.

18.1.2017
Návštěva výtvarného ateliéru Koko Barrandov. Textilní tvorba 15 dětí.

28.1.2017
Účast na výtvarné soutěži „Pražské Jezulátko“ Karmelitská ulice Praha 1. 23 dětí, 6 cen. Malba, kresba a grafika. Předání cen se konalo v chrámu Pražské Jezulátko.

28.2.2017
Soutěž „Chráníme zvířata“ Haurův Dvůr Králové, grafické zpracování zvířat, které mají děti doma, návštěva Zoo, přírodopisné knihy.

28.2.2017
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice – Lidická galerie, účast 18 dětí, čestné uznání.

1.3.2017
Výstava grafiky – barevné linoryty – zvířata – Ústav dědičných metabolických poruch – Všeobecná fakultní nemocnice Ke Karlovu 2, Praha 2 – výzdoba čekárny dětí

3.3.2017
Pracovní Masopust v Ateliéru Hruška, Praha 5, Janáčkovo nábřeží 47. Výstava masek v ateliéru, hostina, soutěž kresby o ceny.

19.3.2017
Zahájení výstavy v TJ Sokol Plzeňská 27 „Loutky z pohádek“. Návštěva představení loutkového divadla – 17 členů kroužku.

21.4.2017
Morena – tradiční dětská slavnost na ostrově spojená s kulturním programem, dárky, hostina, výstava, 40 účastníků.

27.5.2017
Plenér „Hostivické rybníky“ malba a kresba v přírodě. Příprava na výstavu, 12 účastníků.

2.10. – 16.11.2017
Výstava na Magistrátu hl.m. Prahy Jungmannova ulice. „Kniha a já“ – Pohádkové bytosti – kolektiv kroužku.

2.10.2017
Vernisáž výstavy dětí a dospělých v hostivickém zámku „Hostivické rybníky“, 25 členů.

14.10.2017
Ǔčast na Sochařském symposiu v Rehabilitační nemocnici Beroun spojené s malířskou tvorbou a výstavou v přírodě. 25 členů.

17.10.2017
Vernisáž výstavy „Malujeme pro Afriku“ v ambitech u Pany Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí – 22 prací, 7 cen, 14 diplomů.

27.10.2017
Instalace dětské výstavy „Zvířata“ – temperové obrazy – nemocnice ke Karlovu. Účast 15 dětí.

31.10.2017
Námět výtvarné hry „Podzimní strašidla“ v Ateliéru Koko a výstava Tomáše King, Barrandov Praha 5 Lumierů. Účast 12 dětí.

9.11.2017
Kavárna Kafíčko Praha 5 Malátova 4. Výstava člena kroužku Hruška – obrazy, akvarely z cyklu výstav „Různé výtvarné techniky“.

17.11.2017
Keramický večer – tvorba figurálních drobných plastik. 14 účastníků.

24.11. – 2.1.2017
Betlémská kaple – Účast na vánoční výstavě „Betlémy“. Účast 16 dětí.

1.12.2017
Komunitní centrum Kampa – výstava malovaných pláten a obrazů – 30 účastníků – dárky, kulturní program, který si děti vytvoří, hudba, přednes, gymnastika, hostina.

4.12.2017
Městská knihovna Praha 5, Náměstí 14 října. Výstava „Kniha a já“ – keramická figurální tvorba
+ ilustrace ke knihám, které právě čtou. 25 členů kroužku.

———————————————————————————

2016
9. 1 – 30.1.2016 Výstava v Sokole – Šibřinky 2016, výstava obrazů

10.1. 2016 Ples v Sokole – vyzdobení prostor

23.1.2016 Výstava Karlov nemocnice

6.2.2016 účast na masopustu v Hlubočepích

25.2.2016 Výstava v Malé dětské galerii na Janáčkově nábřeží inspirované zadaným tématem

23.4.-24.4.2016 Plenér v Gardenparku, Jeneč u Prahy

27.4. 2016 Morena spojená s výstavou a kulturním programem

31.5. 2016 účast na celostátní výtvarné soutěži Lidice – získali jsme dvě ocenění

16.6. 2016 účast na celostátní výtvarné soutěži a výstavě o Karlu IV.v Národním Pedag. Muzeu J.A. Komenského

25.7. 2016 Malba v přírodě – plenér , účast na sympóziu v Berouně

11.10. 2016 účast na výtvarné soutěži – Malujeme pro Afriku

3.10. – 1.12. 2016 Výstava na Magistrátě Hl. m. Prahy, Jungmannova ulice.

23.11. 2016 Betlémská kaple – výstava keramického a látkového betlému

25.11. 2016 Komunitní centrum Kampa – výstava betlému, výzdoba sálu

28.11. 2016 Výstava v Městské knihovně P5

1.12. 2016 Akce na novém hřišti na Hořejším nábřeží

13.12. 2016 Výstava v Galerii na Barrandově

pod vedením ak.mal. Heleny Slavíkové-Hruškové